توانمندسازی روسای دفاتر مدیران 99/04/11

:محتوای کارگاه آموزشی

تعریف مدیریت - مروری بر وظایف اصلی مدیران

جایگاه رئیس دفتر و اهم وظایف آن

مهارتهای ارتباطی و وظیفه تعاملی دفتر

مهارتهای تعاملی ( مدیریت خشم، قدرت نه گفتن)

بررسی شخصیتهای  گوناگون و نحوه تعامل با هر کدام

 مکاتبات- مکالمات – جلسات – سایر عملیات های اداری

 رفتار سازمانی ، رابطه انگیزش با رفتار سازمانی

برنامه ریزی- نظم و انظباظ- مسئولیت پذیری

ابتکارو خلاقیت - همدلی - زبان بدن

ارتباطات قاطعانه همراه با صمیمت

مهارتهای سخن کفتن -  مهارت  شنیدن -  مهارت دیدن- مهارت رفتار کردن –

مهارت نوشتن

هوش هیجانی

نامه های ادرای

صورتجلسه ها

گزارش ها 

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close