مدیریت بازاریابی و فروش 99/05/08

:محتوای کارگاه آموزشی

تحلیل اهمیت تحقیقات بازاریابی

تشریح انواع روشهای پیش بینی فروش و نکات موثر در پیش بینی فروش

انواع تجزیه و تحلیل ها برای پیش بینی و هدفگذاری فروش

هدفگذاری برای فروش / برنامه ریزی فروش و لزوم آنها

بررسی انواع ساختار سازمانی واحد فروش جهت تحقق اهداف فروش

تکنیک های موثر فروش به مشتریان هدف

روشهای توسعه فروش در دوران رکود و کسادی بازار

تحلیل محیط یا جو بازار

بازاریابی و مشتری یابی و تاثیر آن بر میزان فروش

تعریف و فرآیند مدیریت فروش و تشریح وظایف کارکنان واحد فروش

تشریح چرخه توسعه فروش و تکنیک های افزایش فروش و سهم در بازار

تشریح عناصر کلیدی در برنامه ریزی فروش

مرور کلی فرایند استراتژیک مدیریت فروش

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
0912 71 78 369
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close