عناوین مدیریت و تربیت بدنی

 1. نحوه برقراری ارتباط موثر با ورزشکاران
 2. تفکر نو آورانه و خلاق در مدیریت ورزشی
 3. راه کارهای حفظ و ارتقای امکانات ورزشی
 4. روانشناسی ورزشی برای مربیان در جهت گسترش ورزش همگانی
 5. نحوه مدیریت ورزشی در جهت گسترش ورزش همگانی
 6. مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 7. مدیریت ایمنی در سازه های آبی
 8. بهره وری اماکن و فضاهای ورزشی
 9. مشتری مداری در اماکن و مجموعه های ورزشی در جهت افزایش مشتریان
 10. خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات جهت جذب مشتریان مجموعه های ورشی
 11. روش های برقراری ارتباط موثر با مشتریان و کارکنان
 12. راه کارهای درآمد زایی اماکن و مجموعه های ورزشی
 13. سبک های رهبری و مهارت های مدیریتی در ورزش
 14. سبک های رهبری و مهارت های مدیریتی در ورزش
 15. مدیریت منابع انسانی   
 16. مدیریت خصوصی سازی دز ورزش با تاکید با ابزاریابی و جلب حامیان مالی و تامین سرمایه  
 17. مدیریت همایش های ورزشی
 18. اصول مدیریت ورزش همگانی وایستگاه های تندرستی
 19. ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور برای مدیران و کارکنان سازمان های ورزشی
 20. مهارت های گفت وشنود و نحوه سخنرانی ها توسط مربیان برای متربیان و مخاطبان ورزشی
 21. مدیریت کیفیت خدمات در باشگا های بدنسازی و آمادگی جسمانی
 22. اصول کار آفرینی در ورزش
 23. نیاز های مشتریان در سازمان ها و اماکن ورزشی
 24. آموزش اصول صحیح تغذیه ورزشی و مکمل های غذایی
 25. حرکات اصلاحی برای نا هنجاری قامتی وآسیب شناسی آن ها
 26. طراحی اصول تمرین ورزشی
 27. آشنایی با دستگاه های پارکی(استفاده صحیح-آسیب های رایج-برنامه تمرینی)
 28. مدیریت تربیت بدنی در کارمنان سازمان ها و صنایع
 29. برنامه ریزی تندرستی در صنایع و سازمان ها
 30. برنامه ریزی و طراحی تمرینات صحیحی ورزشی در جهت پیشگیری از آسیب های شغلی
 31. نقش ورزش و تربیت بدنی در کاهش حوادث شغلی و آسیب های شغل
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close