عناوین داروسازی

 1. بسته بندی در صنایع دارویی
 2. تکنیک های بازاریابی در صنایع دارویی
 3. جلوگیری از آلودگی های شیمیایی و میکروبی در صنایع دارویی
 4. Gmp تخصصی صنایع دارویی
 5. اصول و مبانی معتبر سازی در صنایع دارویی validation
 6. روش های تدوین دستورالعمل های استاندارد(sops)
 7. اصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی مطلوب(glp)
 8. فرمولاسیون قرص ها و کپسول ها
 9. مدیریت تولید در صنایع دارویی
 10. روش های کاهش ضایعات تولید در صنایع دارویی
 11. شناخت،نگهداری و تعمیرات ماشین آلات صنایع دارویی
 12. تکنیک های بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی
 13. سیستم تضمین کیفیت(qa) در صنایع دارویی و مواد اولیه
 14. فرمولاسیون و پایداری فراورده های مایع و سوسپانسیون ها
 15. فرمولاسیون و پایداری داروهای جامد
 16. بررسی پایداری دارو ها در صنایع داروسازی
 17. انتخاب و سفارش کاربرد مواد اولیه در صنعت داروسازی
 18. کاربرد صحیح مواد گیاهی در صنایع دارویی
 19. کنترل های توزین ومقررات انبارها در کارخانجات دارویی
 20. روش های عمومی ups در کنترل دارو
 21. فیزیکال فارماسی
 22. آب در صنایع دارو سازی
 23. سیستم های هوا ساز در صنایع دارویی
 24. کنترل توزیع و مقررات انبار ها در کارخانجات دارویی
 25. انبار داری در صنایع دارویی و مواد اولیه دارو
 26. کنترل کیفیت گیاهان دارویی
 27. مدیریت پروژه در صنایع دارویی
 28. ارزیابی و تعیین کلاسی اتق های استریل
 29. اصول طراحی،ساخت،تست و بهره برداری فضا های تمیز
 30. پایش میکروبی محیط
 31. محدودیت میکروبی و مبارزه با میکروب در صنایع دارویی
 32. انبار داری در صنایع تولید و مواد اولیه دارو
 33. کنترل کیفیت گیاهان دارویی
 34. مدیریت پروژه در صنایع دارویی
 35. ارزیابی و تعیین کلاس اتق استریل
 36. کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 37. روش های گرانولاسیون مربوط و خشک در صنایع دارویی
 38. ارزیابی و کاربرد نتایج آزمایشگاهی در تشخیص های بالینی
 39. معتبر سازی دستگاه آنالیز تشخیص طبی
 40. ارتقای کیفیت تولیدات در صنایع دارویی
 41. آشنایی با فراورده های دارویی
 42. اصول و مبانی hplc در تشخیص و اندازه گیری
 43. نقش سرعت انحلال در فراهم زیستی دارو ها
 44. روش های جداسازی مواد تب زا از محلول های تزریقی
 45. داروهای پیتیدی تزریقی و تبدیل آن ها به فرمولاسیون خوراکی
 46. کنترل دارو سازی صنعتی
 47. شیوه های نوین دارو سازی
 48. کاربرد کامپیوتر در صنایع دارویی
 49. کنترل های حین تولید در صنایع دارویی
 50. مدیریت کیفیت،کیفیت و بهره وری میکروبی mqm
 51. توانمند سازی مسئولان فنی در صنایع دارویی
 52. تنظیم مواد اولیه در صنعت داروسازی
 53. بازرسی داخلی در صنایع داروسازی(self-inspection)
 54. پایش میکروبی محیط
 55. ارزیابی و کاربرد نتایج آزمایشگاهی در تشخیص هاب بالینی
 56. معتبر سازی دستگاه آنالیز تشخیص طبی
 57. تهیه پرونده دارویی طبق ctd
 58. اصول طراحی،ساخت، تست و بهره برداری فضاهای تمیز
 59. روش های گرانولاسیون مرطوب و خشک در صنایع دارویی
 60. کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close