اصول روانکاری 99/03/07

:محتوای کارگاه آموزشی

 

آشنایی با انواع روغن ها، گریس ها و بررسی خواص آنها

بررسی انواع سیستم های روانکاری در تجهیزات مکانیکی

آشنایی با عملکرد روغن ها، گریس ها و مواد افزودنی در آنها

آشنایی با وسایل و تجهیزات نشت بندی سیستم های روانکاری

آشنایی با اجزا و متعلقات سیستم های روانکاری

آشنایی با تکنیک های آنالیز روانکارها، ذرات فرسایشی و آزمون های کارگاهی

بررسی تکنیک ها و آسیب شناسی قطعات در ارتباط با روانکاری

بررسی پارامترهای انتخاب صحیح روانکارها و عوامل کوتاهی عمر آنها

جابجایی، نگهداری و مستندسازی روانکارها و تجهیزات مکانیکی

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close