زبان بدن و فنون برقراری ارتباط موثر 99/04/25

:محتوای کارگاه آموزشی

تعریف ارتباطات و اهمیت آن در محیط کار

ناتوانی در برقراری ارتباط و پیامدهای آن

روشهای برقراری ارتباط در محیط کار

نقش زبان بدن در برقراری ارتباط موثر

روش های اصولی و غیر اصولی زبان بدن

عوامل تاثیر گذار در ارتباطات

مسیرهای برقراری ارتباط با دیگران

موانع ارتباط موثر در محیط کار

مهارتهای ارتباطی موثر در محیط کار و جامعه

مدیریت زمان

روش های گوش کردن موثر

استفاده موثر از کلمات در برقراری ارتباط

ارتباطات رو در رو و اصول بین المللی آن

اصول 10/90 در ارتباط موثر

ارتباط تلفنی موثر و اصول بین المللی آن

ارتباط با مدیران و همکاران درون سازمان

مدیریت استرس در محیط کار

پخش فیلم

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close