مشاوره و پژوهش

با عنایت به اهمیت آموزش اثر بخش نیروی انسانی درارتقاء بهره وری سازمانها و نقش کلیدی آن درکیفیت پیاده سازی صحیح استراتژی های تعیین شده در سازمان ، همچنین ارتباط و قرابت انکارناپذیر آن با مفاهیمی چون استاندارد سازی مشاغل، نیاز سنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شغل و در نهایت سنجش اثربخشی آموزشها ،  این شرکت آمادگی دارد تا با استفاده ازمتخصصین  مجرب خدمات مشاوره ذیل را ارایه نماید :

  1. کاربینی
  2. تدوین استاندارد شغل و پست سازمانی
  3. تدوین شایستگی ها
  4. استخراج نیازهای آموزشی
  5. انجام مصاحبه استخدامی وارایه مشاوره در گزینش و تأمین نیروی کار مناسب
  6. سنجش اثر بخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آموزش (ROI  )

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close