عناوین روانشناسی

 1. کاربرد هوش هیجانی ( EQ  ) در ارتقاء بهره وری کارکنان
 2. روان شناسی فروش با استفاده از هوش هیجانی ( EQ  )
 3. مدیریت استرس
 4. بهداشت روانی
 5. سازمان شاد و موفق
 6. مدیریت خشم
 7. روانشناسی عمومی
 8. روانشناسی موفقیت
 9. روانشناسی صنعتی و سازمانی
 10. روانشناسی کاربردی برای سرپرستان
 11. مهارت های ده گانه زندگی با رویکرد کسب و کار و سلامت اداری
 12. آسیب شناسی روانی
 13. راز موفقیت و کامیابی
 14. مدیریت در روابط و شخصیت شناسی مردان
 15. کاربرد روان شناسی در مدیریت
 16. مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان
 17. ارتباط موثر با استفاده از دانش تاثیر کلام بر رفتار (NLP  )
 18. تکنیک های شخصیت شناسی کارکنان برای مدیران
 19. کاربرد روانشناسی در مدیریت
 20. توانمند سازی روانی و خود شکوفایی مدیران
 21. تکنولوژی فکر و مثبت اندیشی
 22. روان سنجی
 23. آسیب شناسی روانی کارکنان
 24. ارزشیابی شخصیت
 25. کاربرد روانشناسی در آموزش کارکنان
 26. سازمان و مدیریت انرژی های درون سازمان
 27. دوره های آموزشی خانواده سالم
 28. بهره گیری از شیوه های نوین قدردانی برای انگیزش و کشف توانمندی های پنهان کارکنان
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
0912 71 78 369
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close