عناوین مهندسی و تولید

 1. مدیریت کیفیت
 2. مدیریت تولید
 3. مدیریت ایمنی در صنعت
 4. مدیریت بهره وری
 5. مدیریت مجدد فرآیند
 6. مدیریت کیفیت جامع TQM 
 7. مدیریت عملکرد
 8. مدیریت ریسک
 9. تکنیک های سنجش و اندازه گیری بهره وری
 10. فنون افزایش بهره وری
 11. کایزن
 12. کانبان
 13. تولید بموقع (JIT)
 14. نظام آراستگی
 15. حلقه های کنترل کیفیت (QCC)
 16. گسترش عملکرد کیفیتگسترش عملکرد کیفیت
 17. هزینه های کیفیت (COQ)
 18. تجزیه و تحلیل خطا(FMEA)
 19. مهندسی مجدد سازمان
 20. مهندسی معکوس
 21. هفت ابزار کنترل کیفیت
 22. شش سیگما
 23. طراحی برای شش سیگما (DFSS)
 24. پوکایوکه (POKA YOKE)
 25. استراتژیهای مختلف در نت
 26. مهندسی ارزش
 27. مهندسی مجدد کسب و کار(BPR)
 28. طرح ریزی بهبود مستمر
 29. برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP)
 30. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)
 31. مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
 32. کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی
 33. مدیریت وسیستمهای کاهش هزینه درواحدهای تولید و صنعتی
 34. سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیاز دهی متوازن BSC
 35. کاربرد خلاقیت در مهندسی و مدیریت کیفیت
 36. الگو برداری مقایسه ای (Benchmarking)
 37. آشنایی با Process Mapping 
 38. تفکر ناب- تولید ناب
 39. سیستم های پیشرفته مدیریت تولید
 40. فنون حل مسائل کیفیت
 41. طراحی و توسعه محصول
 42. کالیبراسیون در استاندارهای سری ISO9000
 43. حرکت سنجی و زمان سنجی
 44. ایمنی و بهداشت کار
 45. طراحی کارخانه
 46. کنترل کیفیت
 47. آشنایی با اصول و مفاهیم ISO9001
 48. ISO9001 و استقرار سیستم های تضمین کیفیت
 49. مستند سازی سیستمهای ISO9001
 50. ممیزی داخلی سیستمهای ISO9001
 51. بهبود عملکرد و خود ارزیابی بر اساس راهنمای ISO9004-2000
 52. استاندارد جهانی خودرو سازی (ISO/TS169949)
 53. نحوه ارزیابی و اعتباردهی مبتنی بر استاندارد ISO17025
 54. سیستم استاندارد کیفیت صنایع غذایی
 55. سیستم استاندارد محیط زیست ISO14000
 56. کنترل کیفیت عمومی (GQEL)
 57. طراحی محصول
 58. طراحی سیستم کنترل تولید
 59. تکنیک های مهندسی کیفیت (QE)
 60. راهکارهای استقرار فنون آماری در خطوط تولید و بازرسی نهایی
 61. کایزن بهبود مستمر در خطوط تولیدی (MRD)
 62. فعالیتهای گروهی بهره وری و کیفیت (QIT)
 63. تکنیک های فرآیند سازی در سازمان
 64. اقتصاد مهندسی
 65. طرحهای نمونه گیری پذیرشی مبتنی بر(AQL)
 66. فنون حل مسائل کیفیت
 67. کنترل فرآیند آماری (SPC)
 68. مستند سازی و ممیزی داخلی سیستمهای ایمنی و بهداشت بر اساس استاندارد OHSAS18000
 69. خطا ناپذیر سازی (POKE YOKE)
 70. بهبود فرآیند با رویکرد گمبا کایزن
 71. آشنایی با گواهی کیفیت محصول نشان CE Marking
 72. آشنایی با سیستم مدیریت حفاظت اطلاعات بر اساس استاندارهای BS/ISO/IEC2700:2005
 73. مدیریت ایمنی فرآیند
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close