عناوین مدیریت 1

 1. مدیریت توسعه منابع انسانی
 2. مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( SHRM )
 3. برنامه ریزی نیروی انسانی
 4. مدیریت سرمایه انسانی
 5. روش های تدوین شایستگی های سازمان
 6. تدوین شایستگی های مشاغل به روش آنالیز شغل
 7. مدیریت تغییر رفتار کارکنان مبتنی بر  خصوصی سازی
 8. آشنایی با طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان
 9. مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 10. تکنیک های نیازسنجی آموزش
 11. تکنیک ها و مدل های محاسبه اثربخشی آموزش
 12. فنون مصاحبه استخدامی
 13. مدیریت توانمند سازی کارکنان
 14. مدیریت و توسعه استعدادهای سازمان
 15. سی تدبیر برای ایجاد انگیزش در کارکنان
 16. مدیریت رضایت کارکنان
 17. از مدیریت دانش تا مدیریت حکمت
 18. ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان
 19. طراحی ، محاسبه و اجرای سیستم پاداش بر مبنای عملکرد ( ACCORD )
 20. طراحی سیستم های انگیزشی غیر مالی در سازمان
 21. مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان
 22. مهندسی خلاقیت ( TRIZ )
 23. مدیریت آموزش با تاکید بر استاندارد ISO 10015
 24. مدیریت آموزش پیشرفته با رویکرد استانداردهای جهانی
 25. مانیتورینگ فرآیند آموزش بر اساس استانداردهای بین المللی
 26. اتوماسیون اداری و نقش آن در بهره وری سازمان
 27. روش های گردش مکاتبات و مدیریت اسناد در سازمان
 28. مدیریت اسناد الکترونیکی
 29. دبیرخانه الکترونیکی
 30. اصول نگارش نامه های الکترونیکی
 31. امور دفتری و بایگانی اداری
 32. بایگانی اسناد و مدارک فنی
 33. اصول بایگانی طبقه بندی اسناد و مدارک
 34. تشکیلات و سازمان دهی حوزه منابع انسانی
 35. توانمند سازی مدیران منابع انسانی
 36. آشنایی با سازمان و درک موقعیت شغلی و شرایط کار
 37. مهارت های مربیگری ( Coaching  )
 38. مدیریت تغییر و تحول مبتنی بر خصوصی سازی
 39. مدیریت و سنجش ارزش آفرینی کارکنان
 40. مدیریت سلامت اداری و راهکارهای شناسایی پیشگیری از فساد
 41. مدیریت و بهبود اثربخشی آموزش کارکنان
 42. مدیریت و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان
 43. سنجش اثربخشی آموزش ها ویژه سرپرستان
 44. متدولوژی های جدید نیازسنجی
 45. برنامه ریزی استراتژیک در آموزش کارکنان
 46. روش های شناسایی ، انتخاب و نظارت بر عملکرد تامین کنندگان خدمات آموزشی
 47. پایش و عارضه یابی اثربخشی آموزش کارکنان
 48. کاربرد فنون آماری در مدیریت آموزش
 49. نیازسنجی آموزشی بر اساس مدل DACUM
 50. رویکردهای عملی برنامه ریزی آموزشی
 51. کاربرد تکنولوژی های نو در آموزش کارکنان
 52. تشریح عناصر و الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015
 53. ابزاهای مدیریت موثر آموزش مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 10015
 54. برنامه ریزی و راهکارهای اجرایی در آموزش مدیران
 55. متدولوژی های نوین نیازسنجی آموزش
 56. پداگوژی
 57. ممیزی فرآیند آموزش مطابق با استانداردهای بین المللی (ACTION LEARNING  )
 58. مدرس را آموزش دهید (Train the trainer  )
 59. متدولوژی های نوین سنجش اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش (ROI )
 60. آشنایی با انواع شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده و کاربرد صحیح آن ویژه پرسنل خدمات
 61. آشنایی با ابزارهای اندازه گیری و سنجش در آموزش کارکنان
 62. جانشین پروری
 63. تشکیلات و روش ها
 64. مدیریت تیم سازی و کارگروهی
 65. حل مسئله به روش کار گروهی
 66. اخلاق حرفه ای
 67. توسعه و مدیریت اخلاق در سازمان
 68. شناسایی و مدیریت ظرفیت های ذهنی
 69. طراحی نظام های تشویق و تنبیه و تاثیر آن در بهره وری کارکنان
 70. مدیریت تعالی منابع انسانی
 71. آشنایی با مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی
 72. شیوه های ایجاد انگیزش در کارمندان و سرپرستان
 73. هوش هیجانی (EQ ) و کاربرد آن در ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان
 74. سازمان های یادگیرنده
 75. شناخت و کنترل استرس های شغلی در سازمان
 76. عوامل موثر در بالندگی بانوان در سازمان و مدیریت آن در سازمان
 77. رویکرد کرامت انسانی و مدیریت انسان محور سازمان
 78. آشنایی با مفاهیم رضایت شغلی و مدیریت آن در سازمان
 79. رسیدگی به شکایات و تعارضات در سازمان
 80. آشنایی با تخلفات اداری و روش های پیشگیری از آن
 81. روش های شناسایی و کنترل کانون های شایعات در سازمان
 82. تکنولوژی فکر و مدیریت منابع انسانی
 83. مدیریت روابط عمومی
 84. روابط عمومی تجاری
 85. حفاظت اسناد و مدارک
 86. مدیریت امور اداری
 87. جمع داری اموال
 88. مدیریت امور اداری و کارگزینی
 89. بهینه سازی سیستم دبیرخانه و اموردفتری ( ویژه مسئولین دفاتر مدیران و کارکنان دبیرخانه )
 90. آموزش روسای دفاتر مدیران
 91. اصول گزارش نویسی
 92. منشی گری مدرن
 93. آئین نگارش و مکاتبات اداری
 94. اصول و آداب تشریفات داخلی و بین المللی
 95. فنون پذیرایی و تشریفات داخلی و بین المللی
 96. حفاظت فیزیکی مدرن
 97. اصول حفاظت فیزیکی و امور انتظامات
 98. مدیریت و بازنشستگی
 99. قوانین تامین اجتماعی و نکات حائز اهمیت برای کارفرمایان
 100. قوانین کار و تامین اجتماعی
 101. طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 102. مبانی طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
 103. طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی مشاغل کارگیری ( مقدماتی و پیشرفته )
 104. استاندارد سازی مشاغل
 105. قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی
 106. برنامه ریزی روابط عمومی
 107. نقش و وظایف نوین روابط عمومی
 108. قراردادهای موقت کار و اصلاحیه قانون کار
 109. مقررات ناظر بر انواع قراردادهای کار
 110. نقش و وظایف واحد انتظامات
 111. آشنایی با کاربرد و بهره برداری از سامانه های هوشمند حفاظتی
 112. توانمند سازی کارکنان حفاظت فیزیکی و انتظامات سازمان ها و شرکت ها
 113. اصول رانندگی حرفه ای
 114. رفتار سازمانی و مهارت های برقراری ارتباطات موثر ویژه نگهبانان درب ورودی و اطلاعات سازمان ها
 115. توسعه مهارت های مسئولین دفاتر مدیران (تکمیلی)
 116. تعیین و اندازه گیری شاخص های سلامت اداری
 117. تهیه و تدوین شاخص های سلامت اداری
 118. مدیریت پذیرایی و تشریفات (ویژه پرسنل آبدارخانه و غذاخوری)
 119. مهارت های تکمیلی پرسنل خدمات در سازمان (بهداشت فردی و محیط)
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close