عناوین مدیریت شهری

 1. آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله
 2. آیین نصب و اجرای لوله های PVC- RC -PP پنج لایه در صنعت ساختمان
 3. اصول عمومی خدمات مهندسی
 4. اصول بازرسی جوش
 5. اصول و ضوابط شهر سازی و معماری
 6. اصول و ضوابط طراحی شهری
 7. اصول و ضوابط شهر سازی ( 1 )
 8. اصول و ضوابط شهر سازی ( 2 )
 9. اصول ومقررات مربوط به اراضی روستایی
 10. برنامه ریزی روستایی
 11. صدور پروانه ساختمان و هدایت ساخت و ساز روستایی
 12. ایجاد ، نگهداری و بهره برداری از فضاهای سبز در مناطق روستایی
 13. اصول و مبانی مدیریت شهری
 14. آشنایی با قوانین و مقررات شهری
 15. آشنایی با قوانین اراضی منابع طبیعی
 16. آشنایی با نحوه پیاده سازی محدوده ها و طرح های شهری
 17. آشنایی با وظایف و ساختار شهری
 18. شورا یاریها و مشارکت شهروندی
 19. زیبا سازی و طراحی مبلمان شهری
 20. مدیریت بحران های شهری
 21. حاشیه نشینی و راهکار های مدیریت شهری برای مواجه با آن
 22. پروژه های درشت مقیاس شهری
 23. خصوصی سازی خدمات شهری
 24. اصول تنظیم پیمان و قراردادها در پروژه های شهری
 25. بررسی تجارب ایران و جهان در زمینه برنامه ریزی و الگوی مدیریت شهری
 26. نقش CDS در توانمند سازی بافتهای تاریخی و فرسوده شهری
 27. کاربرد Space Syntax در ارزیابی طرح های توسعه شهری
 28. مدیریت گورستان
 29. مدیریت خصوصی سازی در شهرداری
 30. طراحی نماهای ساختمان
 31. اصول و مبانی طراحی معماری ساختمانهای بلند
 32. آشنایی با دیتیلهای ساختمان و تبدیل نقشه فاز یک به فاز دو
 33. نظارت بر اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی
 34. مدیریت واحد شهری
 35. مدیریت حمل و نفل عمومی
 36. الگوهای نوین حمل و نقل شهری
 37. مدیریت امور فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و جشنواره ها
 38. برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران شهری
 39. مدیریت هماهنگی پروژه های درون شهری و برون شهری
 40. بافت های تاریخی
 41. بافت های فرسوده
 42. برنامه ریزی شهری
 43. سیستم های نوین ساختمانی
 44. آشنایی با روش های تولید صنعتی ساختمان
 45. آشنایی با انواع تخلفات ساختمانی و آیین نامه های مربوطه
 46. قوانین و مقررات مربوط به گواهی عدم خلاف در پایان کار
 47. مصالح و تکنولوژیهای نوین ساختمانی
 48. زلزله برای معماران
 49. جزئیات اجرایی سازه ها برای معماران
 50. تکنیک ارایه طرحهای معماری
 51. متره و بر آورد ساختمانی
 52. ARCGIS
 53. اصول و مبانی منظر شهری
 54. ارتقاء کیفیت محیط شهری
 55. آموزش توجیهی بدو خدمت شهرداران
 56. آشنایی شهرداران با وظایف خدمات شهری
 57. آشنایی با قوانین و مقررات مالی
 58. آشنایی با قوانین و مقررات شهری و شهر سازی 1)
 59. آشنایی با قوانین و مقررات شهری و شهر سازی (2)
 60. اصول مدیریت و برنامه ریزی
 61. شهر سازی و آشنایی با طرح های توسعه شهری
 62. آشنایی با نحوه تدوین برنامه میان مدت عمران
 63. بهداشت عمومی و مواد زاید جامد شهری
 64. نحوه جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 65. فضای سبز ( ویژه کارشناسان فضای سبز )
 66. ممیزی املاک و نوسازی
 67. بودجه ریزی عملیاتی
 68. مدیریت مالی در شهرداری
 69. در آمدهای شهرداری
 70. حسابداری و حسابرسی شهرداری ها
 71. نرم افزار های کسب و پیشه
 72. نرم افزارهای نوسازی
 73. کنترل نقشه های ساختمانی
 74. پیمان و رسیدگی
 75. مهندس ناظر
 76. تعدیل صورت وضعیت در امور پیمانها
 77. آشنایی با وظایف ، تشکیلات و جایگاه دهیاری ها
 78. قوانین مالی و معاملاتی دهیاری ها و قانون محاسبات
 79. منابع درآمدهای دهیاری ها
 80. قوانین و مقررات ساخت و ساز در روستا
 81. وظایف شوراهای اسلامی روستاها
 82. مواد زائد و مدیریت آن در روستاها
 83. مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
 84. آشنایی با ساختار سازمانی و نمودار سازمانی کلان شهرهای دنیا
 85. اداره امور شهرداری ها
 86. ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از سوانح طبیعی ( سیل- خکسالی -زلزله و اکوسیستمهای شهری و سلامت )
 87. استانداردهای بین المللی مدیریت زیست محیطی
 88. بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
 89. برنامه ریزی و مدیریت شهری
 90. برنامه نویسی امور فرهنگی و اجتماعی ( برنامه نویسی مدیریتی )
 91. سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری
 92. شهرداریها و مشارکت شهروندان
 93. مدیریت اشتغال شهری
 94. مدیریت شهری
 95. مهاجرت و آسیب های شهری ناشی از آن
 96. طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری
 97. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 98. آیین نامه استخدامی شهرداری ها
 99. نظام ارتقاء ترفیع منابع
 100. طراحی توسط نرم افزار cad
 101. طراحی ساختمان توسط نرم افزار EtAbs
 102. طراحی فونداسیون توسط نرم افزار Safe
 103. طراحی شهری
  Auto Ca
 104. مقدماتی
  Auto Ca
 105. پیشرفته
 106. عوامل و تجهیزات ایمنی ترافیک
 107. عیوب شایع در اتصالات جوش
 108. فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان
 109. فضا های شهری
 110. فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
 111. قررداد های پیمان،مشاور و بررسی مسائل آن
 112. کاربرد لوله های پلیمری در ساختمان
 113. کنترل پروژه
 114. کنترل کیفیت بتن و فناوری بتن پیشرفته
 115. مالکیت شهری و شهر نشینی
 116. مبانی حمل و نقل
 117. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 118. متره،برآورد و آنالیز
 119. متره،تهیه صورت وضعیت و کنترل مالی پروژه
 120. مسائل اساسی بلند مرتبه سازی
 121. محافظت از ساختمان ها در بربر آتش
 122. مسائل و فراورده های ساختمانی
 123. مطالعات حمل و نقل و ترافیک
 124. مقاومت مصالح(خواص مکانیکی مواد)
 125. مهندسی ترافیک
 126. نقشه برداری مقدماتی
 127. نقشه خوانی
 128. نحوه برداشت اطلاعات املاک در سیستم بازدید یکپارچه
 129. نگرشی بر روند تهیه طرح تفضیلی در شهر سازی
 130. نظارت کار گاهی
 131. آشنایی با بیماری های رفتاری
 132. آشنایی با مفاهیم جنسیت و تحلیل موضوعات جنسیتی
 133. آسیب شناسی شهری
 134. قوانین و مقررات مربوط به ارضی روستایی
 135. برنامه ریزی روستایی
 136. صدور پروانه ساختمان و هدایت ساخت و ساز روستایی
 137. ایجاد،نگهداری و بهره برداری از فضاهای سبز در مناطق روستایی
 138. اصول و مبانی مدیریت شهری
 139. آشنایی با قوانین و مقررات شهرسازی
 140. آشنایی با قوانین اراضی منابع طبیعی
 141. آشنایی با نحوه پیاده سازی محدوده ها و طرح های شهری
 142. آشنایی با وظایف و ساختار شهرداری
 143. شورایاها و مشارکت شهروندی
 144. زیباسازی و طراحی مبلمبن شهری
 145. مدیریت بحران های شهری
 146. حاشیه نشینی و راهکار های مدیریت شهری برای مواجه با آن پروژه های درشت مقیاس شهری
 147. خصوصی سازی خدمات شهری
 148. اصول تنظیم پیمان و قرارداد ها در پروژه های شهری
 149. بررسی تجارب ایران و جهان در زمینه برنامه ریزی و الگوی مدیریت شهری
 150. نقش Cds در توانمند سازی بافت های تاریخی و فرسوده شهری
 151. کاربرد space syntax در ارزیابی طرح های توسعه شهری
 152. مدیریت گورستان
 153. مدیریت خصوصی سازی در شهرداری
 154. طراحی نماهای ساختمان
 155. اصول و مبانی طراحی معماری ساختمان های بلند
 156. آشنایی با دیتیلهای ساختمان و تبدیل نقشه فاز 1 به 2
 157. نظارت بر اجرای ساختمان های فلزی و بتنی
 158. مدیریت واحد شهری
 159. مدیریت حمل و نقل عمومی الگو های نوین حمل و نقل شهری
 160. الگوهای نوین حمل و نقل شهری
 161. مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
 162. آشنایی با ساختار سازمانی ونمودار سازمانی کلان شهرهای دنیا
 163. اداره امور شهر داری ها
 164. ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از سوانح طبیعی(سیل-خشکسالی-زلزله و اکو سیستم های شهری و سلامت)
 165. استاندارد های بین المللی مدیریت زیست محیطی
 166. بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
 167. برنامه ریزی و مدیریت شهری
 168. برنامه نویسی امور فرهنگی و اجتماعی(برنامه نویسی مدیریتی)
 169. سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری
 170. شهرداری ها ومشارکت شهروندان
 171. مدیریت اشتغال شهری
 172. مدیریت شهری
 173. محاجرت و آسیب های شهری ناشی از آن
 174. طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری
 175. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 176. آیین نامه ی استخدامی شهرداری ها
 177. نظام ارتقا ترفیع منابع
 178. تشکیلات،ساختار و وظایف سازمانی
 179. آشنایی با قوانین و مقررات مالی و بودجه شهرداری
 180. نیاز سنجی محله محور
 181. راهبردهای فرهنگی شهرنشینی
 182. آسیب شناسی اجتماعی
 183. آشنایی با قوانین،ضوایط و مقررات آیین نامه ها دستور العمل شهرداری
 184. کاربردهای رایانه در شهرداری
 185. مقابله و پیشگیری بحران در مناطق شهرداری
 186. مقابله با حوادث طبیعی و پدافند غیر عامل
 187. آشنایی با طرح ناحیه محوری
 188. سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری
 189. قرارداد های مدیریت شهری
 190. قرارداد های خدمات شهری
 191. راه بردهای خدمات شهری
 192. آسیب شناسی شهری
 193. شناخت جرائم شهری
 194. مبلمان شهری
 195. مبانی حمل و نقل شهری
 196. آشنایی با سیستم های هوشمند مدیریت و کنترل ترافیک
 197. دستور العمل های صدور مجوز های حوزه فنی و ترافیک
 198. آشنایی با تجهیزات و علائم ترافیکی
 199. قوانین و مقررات حمل ونقل و ترافیک شهری
 200. آشنایی با طراحی و ساخت ابنیه،پل ها ودیوار های حائل
 201. طراحی هندسی معابر
 202. تشکیلات ، ساختار و وظایف سازمانی
 203. آشنایی با قوانین و مقررات مالی و بودجه شهرداری
 204. نیاز سنجی محله محور
 205. راهبردهای فرهنگی شهر نشینی
 206. آسیب شناسی اجتماعی
 207. آشنایی با قوانین ، ضوابط ، مقررات آئین نامه ها و دستور العمل شهرداری
 208. کاربردهای رایانه در شهرداری
 209. مقابله و پیشگیری بحران در مناطق شهرداری
 210. مقابله با حوادث طبیعی و پدافند غیر عامل
 211. آشنایی با طرح ناحیه محوری
 212. سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری
 213. قراردادهای خدمات شهری
 214. راهبردهای خدمات شهری
 215. آسیب شناسی شهری
 216. شناخت جرایم شهری
 217. مبلمان شهری
 218. مبانی حمل و نقل شهری
 219. آشنایی با سیستم های هوشمند مدیریت و کنترل ترافیک
 220. دستور العمل های صدور مجوز های حوزه فنی و ترافیک
 221. آشنایی با تجهیزات و علائم ترافیکی
 222. قوانین و مقررات حمل و نقل و ترافیک شهری
 223. آشنایی با طراحی وساخت ابنیه ، پلها و دیوارهای حائل
 224. طراحی هندسی معابر
 225. سیستم های حمل و نقل همگانی
 226. شهر سازی
 227. ضعف ها و اشکالات اجرایی ساختمان های در حال ساخت
 228. ضوابط ملاک عمل در صدور پروانه های ساختمانی
 229. ضوابط و فنون بر و کف
 230. ضوابط و مقررات مرتبط با کمسیون های ماده صد
 231. ضوابط معماری و شهرسازی برای کم توانان و ناتوانان جسمی - حرکتی (1)
 232. ضوابط معماری و شهرسازی برای کم توانان و ناتوانان جسمی - حرکتی (2)
 233. حقوق شهروندی
 234. جرایم شهری
 235. شهر و شهروندی
 236. آئین نامه استخدامی شهرداری
 237. آئین نامه کمیسیون معاملات
 238. ضوابط مربوط به قرارداد ها ( رسیدگی به صورت وضعیت های عمرانی از نقطه نظر ضوابط مالی )
 239. ویژگیها و ملاحظات حسابرسی داخلی در شهرداری
 240. آشنایی واحد های اجرای احکام مناطق با قوانین و مقررات
 241. قانون زمین شهری ، جنگلها ، مراتع و اراضی
 242. مسائل حقوقی مرتبط با موضوع آراء ماده صد و اجرای احکام
 243. آسفالت و کنترل کیفیت تولید و اجرا
 244. آشنایی با تاثیرات ترافیکی کاربری ها
 245. آشنایی با ساخت و طراحی ابنیه ، پل و دیوارهای حائل
 246. آشنایی با حجم ترافیک
 247. آشنایی با ضوابط و ملاک عمل شهرداری
 248. آشنایی با قوانین و ضوابط ملاک عمل در مورد زمین شهری و ثبت اوقاف
 249. آشنایی با مبانی گود برداری و سازه های نگهبان
 250. آشنایی با مقررات طرح های عمرانی
 251. آموزش GIS
 252. آموزش تاسیسات برقی در پروژه ها
 253. آموزش روشهای قنات سازی و قنات داری
 254. آیین نامه طراحی راه های شهری ( پلان و نیم رخ های طولی )
 255. آیین نامه طراحی راه های شهری ( اجزای نیم رخ های عرضی )
 256. آیین نامه طراحی راه های شهری ( میانی )
 257. آیین نامه طراحی راه های شهری ( مسیر های دوچرخه )
 258. آیین نامه طراحی راه های شهری ( مسیر های پیاده )
 259. آیین نامه طراحی راه های شهری ( تقاطع ها )
 260. آیین نامه طراحی راه های شهری ( تجهیزات ایمنی )
 261. آیین نامه طراحی راه های شهری ( راه های شریانی درجه 1 )
 262. آیین نامه طراحی راه های شهری ( راه های شریانی درجه2 )
 263. آیین نامه طراحی راه های شهری ( دسترسی ها )
 264. آیین نامه طراحی راه های شهری (خیابان های محلی )
 265. ساختمان های فولادی
 266. سیستم های تهویه مطبوع
 267. اصول وضوابط اجرای آسانسور مبحث 17 وزارت مسکن و شهر سازی
 268. اصول و مبانی منظر شهری
 269. امور مهندسی ناظر
 270. اصول ایمنی در پروژهای عمرانی
 271. بارهای وارد بر ساختمان
 272. بازرسی جوش مقدماتی
 273. بازرسی جوش پیشرفته
 274. تاسیسات خدمات شهری
 275. تحلیل سازه ها
 276. تحلیل تست های آزمایشگاهی
 277. تدوین شیوه های مناسب تهیه طرح های شهری
 278. تکنولوژی بتن
 279. تولید صنعتی ساختمان در ایران
 280. جزییات معماری برای ساختمان های عایق بندی شده
 281. حقوق شهرسازی و معماری
 282. حقوق شهری و قوانین شهر سازی
 283. راه و ساختمان(مقدماتی)
 284. راه و ساختمان(تکمیلی)
 285. راه سازی و نهر سازی(1)
 286. راه سازی ونهر سازی(2)
 287. راهنمای تهیه نقشه های زمین شناختی مهندسی(ژئو تکنیکی)
 288. رتبه بندی و ارزش یابی پیمانکاران،اصول پیمان و قراردادها
 289. روش اجرای کار به مشاوران و پیمانکاران
 290. روش ممیزی بلوک(ممیزی 1)
 291. روش ممیزی ساختمان و آپارتمان(ممیزی 2)
 292. روش ممیزی غیر مسکونی ها و محاسبه مساحت جبهه و پشت جبهه(ممیزی 3)
 293. روش های اجرایی پروژ های عمرانی
 294. زیر سازی و آسفالت
 295. ساختمان هایی با مصالح بنایی
 296. ساختمان های فولادی
 297. ساخت و ساز بر پایه استاندارد ها
 298. سیستم های تهویه مطبوع
 299. سیستم های حمل و نقل همگانی
 300. شهرسازی
 301. ضعف ها و اشکالات اجرایی ساختمان های در حال ساخت
 302. ضوابط ملاک عمل در صدور پروانه های ساختمانی
 303. ضوابط و فنون بروکف
 304. ضوابط و مقررات مرتبط با کمیسیون های ماده 100
 305. ضوابط و معماری و شهر سازی برای کم توانان و ناتوانان جسمی-حرکتی(1)
 306. ضوابط و معماری و شهر سازی برای کم توانان و ناتوانان جسمی-حرکتی(2)
 307. آسیب شناسی اجتماعی
 308. آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
 309. آسیب شناسی و توانمند سازی آسیب دیدگان
 310. آموزش محارت های مدد کاری
 311. اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
 312. بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در شهر
 313. توان بخشی گرو های آسیب دیدیه و آسیب پذیر
 314. جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 315. جمعیت و مشکلات ناشی از آن
 316. روش درمان اعتیاد
 317. سلامت و ابتکارات جامعه محور(CBI)
 318. آشنایی با روش و عملیات نمونه برداریاز زباله های شهری
 319. آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست
 320. آموزش رانندگان شاغل در حوزه های مختلف
 321. آموزش نور پردازی و آذین بند های مدرن جهت مناسب های ملی و مذهبی
 322. انژکتور پراید-آموزش دستگاه دیاگ-سیستم برق پراید
 323. حمل ونقل مواد خطرناک
 324. زیست محیطی متناسب با فعالیت خدمات شهری
 325. ساماندهی صنایع مزاحم در مشاغل
 326. سرویس و نگهداری-تعمیرات برق و مکانیکی-اصول راهبردی وسایل(جاروب-جدول شوی-مخزن شوی)
 327. سند بلاست و رنگ آمیزی
 328. سیلاب های شهری
 329. کم پوست(پود سازی از زباله)
 330. مفاهیم پایه و عمومی در بهداشت محیط زیست و شناخت آلاینده های و مزاحم
 331. مواد زائد شهری
 332. آفات و بیماری های گیاهی
 333. ارزیابی اثرات زیست محیطی
 334. تنوع زیستی و گونه های گیاهی در شهر
 335. تولید و تکثیر انواع گیاهان باغچه ای و آپارتمانی
 336. جنگلداری شهری
 337. روش های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 338. نگهداری فضای سبز
 339. طراحی مصور باغ و پارک
 340. طراحی و مدیریت پارک ها
 341. فضای سبز عمومی
 342. فضای سبز شهری
 343. مبانی پارک ها،فضای سبز و تفریح گاه ها
 344. محیط زیست شهری
 345. حقوق شهروندی
 346. جرایم شهری
 347. شهر و شهروندی
 348. آیین نامه ی استخدامی شهرداری
 349. آیین نامه ی کمیسیون معالات
 350. ضوابط مربوط به قراردادها(رسیدگی به صورت وضعیت های عمرانی از نقطه نظر ضوابط مالی)
 351. ویژگی ها و ملاحظات حسابرسی داخلی در شهرداری
 352. آشنایی واحد های اجرای احکام مناطق با قوانین و مقررات
 353. قانون زمین شهری،جنگل ها،مراتع و اراضی
 354. مسائل حقوقی مرتبط با موضوع آرا ماده صد و اجرای احکام
 355. آسفالت و کنترل کیفیت تولید و اجرا
 356. آشنایی با تاثیرات ترافیکی کاربری ها
 357. آشنایی با ساخت و طراحی ابنیه،پل ودیوار های حائل
 358. آشنایی با حجم ترافیک
 359. آشنایی با ضوابط و ملاک عمل شهرداری
 360. آشنایی با قوانین و ضوابط ملاک عمل در مورد زمین شهری و ثبت اوقاف
 361. آشنایی با مبانی گود برداری و سازه های نگهبان
 362. آشنایی با مقررات طرح های عمرانی
 363. آموزش gis
 364. آموزش تاسیسات برقی در پروژها
 365. آموزش روش های قنات سازی و قنات داری
 366. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(پلان و نیم رخ های طولی)
 367. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(اجزای نیم رخ های عرضی)
 368. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(میانی)
 369. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(مسیرهای دوچرخه)
 370. آیین نامه ی طراحی راه های شهری (مسیر های پیاده)
 371. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(تقاطع ها)
 372. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(تجهیزات ایمنی)
 373. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(راه های شریانی درجه یک)
 374. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(راه های شریانی درجه دو)
 375. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(دسترسی ها)
 376. آیین نامه ی طراحی راه های شهری(خیابان های محلی)
 377. آیین نامه ی طرح ساختمان ها در برابر زلزله
 378. آیین نصب واجرای لوله هایpvc-rc-pp پنج لایه در صنعت ساختمان
 379. اصول عمومی خدمات مهندسی
 380. اصول بازرسی جوش
 381. اصول و ضوابط شهر سازی و معماری
 382. اصول و ضوابط طراحی شهری
 383. اصول و ضوابط شهرسازی(1)
 384. اصول وضوابط شهر سازی(2)
 385. عملیات اجرایی آسفالت
 386. ایمنی در معابر شهری
 387. فرآیند اجرایی چگونگی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی
 388. آشنایی با حقوق شهرسازی و معماری طرح های جامع و تفضیلی
 389. شناخت وظایف و امور مربوط به مهندس ناظر
 390. اصول و ضوابط طراحی شهری
 391. اصول و ضوابط شهرسازی و معماری
 392. ضوابط و مقررات شهرسازی
 393. گردش کاری شهرسازی
 394. نقشه as-built و واژه نامه
 395. نحوه بازدید و متر کشی
 396. اصول مقدماتی بودجه بندی در شهرداریطراحی و مدیریت پارک ها
 397. طراحی تخصصی فضای سبز
 398. ارزیابی اثرات زیست محیطی شهری
 399. آشنایی با مسائل زیست محیطی خودرو
 400. تفکیک زباله از مبدا
 401. مقاوم سازی
 402. آیین نامه کمیسیون معاملات
 403. تاسیسات خدمات شهری
 404. روش های نوین جمع آوری و دفع مواد زاید
 405. آیین نامه طراحی راه های شهری(پلان و نیم رخ های طولی)آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
 406. ضوابط مربوط به قرارداد ها(رسیدگی به صورت وضعیت های عمرانی از نقطه نظر ضواط مالی)
 407. آشنایی با سیلاب های شهری
 408. راه و ساختمان(مقدماتی و تکمیلی)
 409. طرح های جامع و تفضیلی
 410. تابلو های شهری
 411. مقررات عمومی اراضی و املاک
 412. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و قدیمی
 413. اصول و مبانی غیر نظامی و مدیریت بحران
 414. جزییات واجد اهمیت در پروژ های طراحی شهری
 415. تحقق پذیری و در آمد زایی پروژ های طراحی شهری
 416. نقش مشارکت مردم در فرآیند طراحی شهری
 417. فرآیند انتخاب مشاور برای طرح های توسعه شهری و آشنایی با ضوابط و ملاک عمل شهرداری
 418. آشنایی با ضوابط و ملاک عمل شهرداری
 419. تکنولوژی های نوین حمل و نقل و ترافیک
 420. مدیریت مردمی و نحوه پاسخگویی به حقوق شهروندان
 421. مدیریت فنی و حقوقی قرارداد ها
 422. شهر الکترونیک
 423. مدیریت بیمه در شهرداری ها
 424. اقتصاد شهری(1)
 425. اقتصاد شهری(2)
 426. مدیریت سردخانه و کشتارگاه
 427. مدیریت میادین میوه و تره بار و فروشگاه ها
 428. مدیریت امور فرهنگی،تفریحی،ورزشی و جشنواره ها
 429. برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران شهری
 430. مدیریت هماهنگی پروژه های درون شهری و برون شهری
 431. بافت های تاریخی
 432. بافت های فرسوده
 433. برنامه ریزی شهری
 434. سیستم های نوین ساختمانی
 435. آشنایی با روش های تولید صنعتی شاختمان
 436. آشنایی با انواع تخلفات ساختمانی و آیین نامه های مربوطه
 437. قوانین و مقررات مربوط به گواهی عدم خلاف در پایان کار
 438. مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی
 439. زلزله برای معماران
 440. جزییات اجرایی سازه ها برای معماران
 441. تکنیک ارائه طرح های معماری
 442. متره و برآورد ساختمانی
 443. Arcgis
 444. اصول و مبانی منظر شهری
 445. ارتقای کیفیت محیط شهری
 446. آموزش توجیحی بدو خدمات شهرداران
 447. آشنایی شهرداران با وظایف خدمات شهری
 448. آشنایی با قوانین و مقررات مالی
 449. آشنایی با قوانین و مقررات شهری و شهر سازی(1)
 450. آشنایی با قوانین و مقررات شهری و شهر سازی(2)
 451. اصول مدیریت و برنامه ریزی
 452. شهرسازی و آشنایی با طرح های توسعه شهری
 453. آشنایی با نحوه تدوین برنامه میان مدت عمرانی
 454. بهداشت عمومی و مواد زاید جامع شهری
 455. نحوه جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 456. فضای سبز(ویژه کارشناسان فضای سبز)
 457. ممیزی املاک ونوسازی
 458. بودجه ریزی عملیاتی
 459. مدیریت مالی در شهرداری
 460. درآمد های شهرداری
 461. حسابداری و حسابرسی شهرداری ها
 462. نرم افزار های کسب و پیشه
 463. نرم افزارهای نوسازی
 464. کنترل نقشه های ساختمانی
 465. پیمان ورسیدگی
 466. مهندس ناظر
 467. تعدیل صورت وضعیت در امور پیمان ها
 468. آشنایی با وظایف،تشکیلات و جایگاه ها دهیاری ها
 469. قوانین مالی و معاملاتی دهیاری ها و قانون محاسبات
 470. منابع درآمد های دهیاری ها
 471. قوانین و مقررات ساخت وساز در روستا
 472. وظایف شوراهای اسلامی روستا ها
 473. مواد زاید و مدیریت آن در روستا ها
 474. عوامل و تجهیزات ایمنی ترافیک
 475. عیوب شایع در اتصالات جوش
 476. فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان
 477. فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
 478. قراردادهای پیمان ، مشاوره و بررسی مسائل آن
 479. کنترل کیفیت بتن و فن آوری بتن پیشرفته
 480. کنترل پروژه
 481. کاربرد لوله های پلیمری در ساختمان
 482. مالکیت شهری و شهر نشینی
 483. مبانی حمل و نقل
 484. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 485. متره ، برآورد و آنالیز
 486. متره ، تهیه صورت وضعیت و کنترل مالی پروژه
 487. مسائل اساسی بلند مرتبه سازی
 488. محافظت از ساختمانها در برابر آتش
 489. مصالح و فرآورده های ساختمانی
 490. مطالعات حمل و نقل و ترافیک
 491. مقاومت مصالح ( خواص مکانیکی مواد )
 492. مهندسی ترافیک
 493. نقشه برداری مقدماتی
 494. نقشه خوانی
 495. نحوه برداشت اطلاعات املاک در سیستم بازدید یکپارچه
 496. نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهر سازی
 497. نظارت کارگاهی
 498. آشنایی با بیماری های رفتاری
 499. آشنایی با مفاهیم جنسیت و تحلیل موضوعات جنسیتی
 500. آسیب شناسی شهری
 501. اصول و ضوابط اجرای آسانسور مبحث 17 وزارت مسکن و شهر سازی
 502. اصول و مبانی منظر شهری
 503. امور مهندسی ناظر
 504. اصول ایمنی در پروژه های عمرانی
 505. بارهای وارد بر ساختمان
 506. بازرسی جوش مقدماتی
 507. بازرسی جوش پیشرفته
 508. تاسیسات خدمات شهری
 509. تحلیل سازه ها
 510. تحلیل تستهای آزمایشگاهی
 511. تدوین شیوه های مناسب تهیه طرح های شهری
 512. تکنولوژی بتن
 513. تولید صنعتی ساختمان در ایران
 514. جزئیات معماری برای ساختمان های عایق بندی شده
 515. حقوق شهر سازی و معماری
 516. حقوق شهری و قوانین شهر سازی
 517. راه و ساختمان (مقدماتی )
 518. راه و ساختمان ( پیشرفته )
 519. راه سازی و نهر سازی (1)
 520. راه سازی و نهر سازی (2)
 521. راهنمای تهیه نقشه های زمین شناختی مهندسی ( ژئو تکنیکی )
 522. رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران ، اصول پیمان و قراردادها
 523. روش ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران
 524. روش ممیزی بلوک ( ممیزی 1 )
 525. روش ممیزی ساختمان و آپارتمان ( ممیزی 2 )
 526. روش ممیزی غیر مسکونی ها و محاسبه مساحت جبهه و پشت جبهه ( ممیزی 3 )
 527. روشهای اجرایی پروژه های عمرانی
 528. زیر سازی و آسفالت
 529. ساختمان هایی با مصالح بنایی
 530. ساخت و ساز بر پایه استانداردها
 531. آیین نصب و اجرای لوله های PVC- RC -PP پنج لایه در صنعت ساختمان

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close