عناوین مدیریت انرژی

 1. مدیریت هوشمند مصرف انرژی در ساختمان
 2. عایق کاری تاسیسات و بهره وری سوخت
 3. بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع
 4. مدیریت و ممیزی انرژی
 5. مبانی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 6. بازیافت انرژی در صنعت
 7. آشنایی با انواع انرژی های تجدید پذیر و به کار گیری آن ها
 8. آشنایی با استاندارد ها و الزامات اجرایی مدیریت انرژی مبتنی ansi/mse 2000:2005&2008،iso 50001 en 16001:2008
 9. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های حرارتی
 10. بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های الکتریکی
 11. بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غذایی
 12. بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع فلزی
 13. بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل
 14. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در مصرف سیمان
 15. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غیر فلزی
 16. مدیریت و مصرف انرژی در صنایع لوازم خانگی
 17. دوره پیشرفته مکانیزم توسعه پاک(cdm)
 18. اصلاح الگوی مصرف (csi)
 19. ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی ansi/mse 2000:2005&2008،iso 50001 en 16001:2008
 20. مهندسی کاهش مصرف برق در صنعت
 21. آشنایی با ساماندهی مدیریت و کنترل هوشمند مصرف انرژی
 22. استفاده از انرژی های پاک و تجدید شونده
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close