عناوین مدیریت و مهندسی صنایع

 1. اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه
 2. طراحی اقدام اصلاحی و تحلیل داده ها
 3. فنون حل مسئله کیفیت
 4. اقتصاد مهندسی
 5. تکنیک های فرآیند سازی در سازمان
 6. بهبود فرآیند با رویکرد گامباکایزن
 7. تکنیک های اندازه گیری اثربخش تجهیزات (OEE)
 8. طرح های نمونه گیری پذیرشی مبتنی بر AQL
 9. فعالیت های گروهی بهره وری و کیفیت (QIT)
 10. برنامه ریزی و کنترل جریان مواد
 11. ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 12. رویکرد حل مسئله (PS)
 13. طرح ریزی بهبود مستمر
 14. تلرانس و ابعاد هندسی ( GD&T   )
 15. تفکر و تولید ناب
 16. طراحی کارخانه
 17. حرکت سنجی و زمان سنجی
 18. آشنایی با Process Mapping
 19. الگو برداری مقایسه ای ( Benchmarking )
 20. مدیریت ضایعات در صنایع
 21. مدیریت تولید نوین
 22. مدیریت بهره وری
 23. مدیریت مجدد فرآیند
 24. آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
 25. مدل های تصمیم گیری
 26. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA  )
 27. زمان سنجی به روش کورنومتر
 28. مهندسی مجدد کسب و کار (BPR  )
 29. نحوه محاسبه عمر و قابلیت اطمینان عملکرد بی نقص تجهیزات و دستگاهها
 30. تکنیک های حل مسئله به روش کارگروهی ( PSTW  )
 31. طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر ( PM  ) مقدماتی
 32. طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر ( PM  ) پیشرفته
 33. مهندسی سیستم ها و روش ها
 34. مدیریت فرآیند ( Process Management  )
 35. آشنایی با مدل بلوغ سازمانی پروژه ( OPM3   )
 36. شناخت چالش ها و عوامل محیطی موثر بر پروژه ها
 37. کایزن بهبود مستمر در خطوط تولیدی (  MRD  )
 38. مدیریت هزینه های کیفیت ( COQM  )
 39. طراحی سیستم کنترل تولید
 40. اصلاح الگوی مصرف ( CSI  )
 41. راهکارهای استقرار فنون آماری در خطوط تولید و  بازرسی نهایی
 42. تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری ( FMEA  )
 43. نحوه تدوین نظام نامه کیفیت
 44. برون سپاری و مدیریت قراردادهای نگهداری و تعمیرات
 45. کنترل موجودی قطعات یدکی برای نگهداری و تعمیر
 46. مدیریت تولید و عملیات
 47. کاربرد کامپیوتر در نگهداری و تعمیرات ( CMMS  )
 48. ممیزی مدیریت پروژه ( PM Audit  )
 49. زمان سنج با تکنیک پیشرفته MOST
 50. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار ( SPSS  )
 51. تهیه طرح تجاری سازمان (  BP  )  به روش SWOT
 52. سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه ( PMIS  )
 53. سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد ( MRP  )
 54. متعادل سازی خطوط تولید ( Line Balancing (
 55. مدیریت و مهندسی ارزش ( VE   )
 56. تولید به موقع ( GIT  )
 57. مهندسی مجدد فرآیندها
 58. ارزیابی کار و زمان
 59. مهندسی معکوس
 60. مهندسی مجدد
 61. مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)
 62. کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی
 63. کانبان
 64. چرخه تعریف مسئله
 65. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
 66. تصمیم گیری با AHP
 67. بازرسی و تعمیرات اساسی و غیر اساسی
 68. مدیریت ریسک پروژه
 69. برنامه ریزی و کنترل پروژه
 70. نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ( TPM)
 71. طراحی و توسعه محصول (NDP)
 72. طراحی آزمایش ها (DOE)
 73. متدولوژی سیستم های نرم ( SSM )
 74. مدیریت تغییر در پروژه
 75. مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK : 2008
 76. طراحی برای شش سیگما ( DFSS  )
 77. خطا ناپذیری ( POKA  YOKE )
 78. لجستیک کارخانه
 79. مدیریت زنجیره تامین کنندگان ( SCM  )
 80. کاربرد خلاقیت در مهندسی و مدیریت کیفیت
 81. سیستم های پیشرفته مدیریت تولید
 82. معماری و مدیریت فرآیند های سازمان
 83. نگهداری و تعمیر  پیش اقدام
 84. جانمایی تسهیلات
 85. راهکارهای کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات
 86. کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار  Primavera  Expert  Choice
 87. طرح ریزی واحدهای صنعتی
 88. امکان سنجی پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی با استفاده از نرم افزار ( Comfar 3 Expert )
 89. تکنیک های برنامه ریزی و اجرای نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان (  RCM  )
 90. پیاده سازی RCM  بر روی تجهیزات سرمایه ای و پرریسک
 91. تکنیک های نوین نگهداری و تعمیرات پیش بینانه ( PDM  )
 92. پیاده سازی و استقرار CMMS  با توجه به نیازهای سازمان
 93. مدیریت تولید و عملیات
 94. بررسی و کنترل صورت وضعیت پروژه ها
 95. مدیریت ارزش کسب شده
 96. تحقیق در عملیات و نرم افزارهای تخصصی مربوطه
 97. مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006 : 2003
 98. روش ها و سیستم های نوین مدیریت تولید
 99. آشنایی با انواع استراتژی های مختلف در نت تجهیزات
 100. تدوین چشم انداز ، ماموریت و ارزش های سازمانی
 101. نگرش فرآیندی
 102. ساختار نگهداری و تعمیرات بر قابلیت اطمینان ( RCM  )
 103. عارضه یابی سازمانی
 104. ارزیابی پروژه ها بر مبنای مدل تعالی پروژه ( PEM  )
 105. مدیریت پروژه بر اساس   PRIMCE 2
 106. مدیریت و تفکر ناب
 107. مدیریت و مهندسی ارزش ( VE  )
 108. تدوین استراتژی های مدیریت نگهداری و تعمیرات
 109. چگونگی انتخاب و خرید CMMS  مناسب برای سازمان
 110. تشریح هزینه چرخه عمر ، چگونگی محاسبه و کاربرد آن
 111. سیستم فراگیر مدیریت پروژه در سازمان ( EPM  )
 112. مدیریت استراتژیک پروژه (   SPM )
 113. مدیریت بر پایه فرآیند ها ( BPM & MBP  )
 114. روش تحقیق و ماخذ نویس
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close