عناوین حقوق و قوانین

 1. حقوق بین المللی
 2. حقوق کار
 3. حقوق اداری
 4. حقوق شهروندی
 5. حقوق بیمه
 6. حقوق تجارت
 7. حقوق عمومی
 8. مسئولیت مدنی
 9. حقوق تضمین های بانکی
 10. حقوق صاحبان کالا در گمرک
 11. حقوق کاربردی برای مدیران
 12. فن دفاع و آئین نگارش مکاتبات حقوقی
 13. نحوه تجدید نظر خواهی
 14. نحوه اجرای اسناد رسمی
 15. نحوه اجرای احکام قضایی
 16. لایحه نویسی و گزارش نویسی حقوقی
 17. آشنایی با مراجع شبه قضایی ( غیر دادگستری )
 18. آئین دادرسی کیفری کاربردی
 19. آئین دادرسی مدنی کاربردی
 20. ابعاد حقوقی پیمان
 21. نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای توزیع
 22. نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای کنسرسیوم
 23. نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای نمایندگی
 24. نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای EPC
 25. قوانین و مقررات ثبتی
 26. اصول تهیه ، تنظیم و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و بین المللی مقررات ناظر بر انواع قراردادهای کار
 27. مسائل کیفری در قانون کار و تامین اجتماعی
 28. ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی
 29. قوانین تامین اجتماعی و مشکلات کارفرمایان
 30. آشنایی با حقوق کارفرمایان در قوانین کار و تامین اجتماعی
 31. قوانین کار ، قراردادهای موقت کار و اصلاحیه قانون کار
 32. طرح دعاوی کار در دیوان عدالت اداری و دادگاهها
 33. رسیدگی به جرایم شغلی
 34. نحوه رسیدگی حقوقی به صورت وضعیت پروژه ها
 35. ابعاد حقوقی و قانونی قراردادهای کار
 36. اصول حاکم بر معاملات و قراردادهای دولتی
 37. نکات کلیدی و کاربردی قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی و حقوق مرتبط
 38. مدیریت موثر قراردادها و نظارت حقوقی بر عملکرد پیمانکاران
 39. قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه
 40. قوانین چک و سفته ، ضمانت نامه های بانکی و بیمه
 41. چگونگی حل و فصل اختلافات ( داوری ) در قراردادهای دولتی و خصوصی
 42. قاچاق و تخلفات گمرکی
 43. ابعاد حقوقی و نحوه نظارت بر فعالیت پیمانکاران
 44. قراردادهای سرمایه گذاری مشترک ( JOINT VENTURE )
 45. مسائل حقوقی قراردادهای بین المللیBOT ، BOU ، EPC
 46. قواعد عمومی قراردادهای داخلی
 47. آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی
 48. مدیریت و پیگیری حقوقی وصول مطالبات
 49. قانون جرایم رایانه ای و اینترنتی
 50. حقوق IT
 51. مبانی حقوقی و مقررات تجارت الکترونیک
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close