عناوین فناوری اطلاعات و امور رایانه

 1. اصول و مفاهیم کامپیوتر
 2. آشنایی مدیران با اینترنت و ابزارهای عملی آن
 3. آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس استاندارد iso/iec20000:2005
 4. تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن
 5. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
 6. صنعت it و بازاریابی مدرن
 7. صنعت ict در مدیریت
 8. آشنایی با فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان
 9. سیستم های اطلاعات مدیریت mis
 10. فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی مواد(iterp/mrp)
 11. فرصت های کارآفرینی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات
 12. آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استانداردiso27001(bs7799-2:2005)
 13. ممیزی داخلی مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد iso27001(bs7799-2:2005
 14. اینترنت پیشرفته
 15. تجارت الکترونیکی e-commerce
 16. طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مبتنی بر oracle
 17. شهروند الکترونیکی
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close