عناوین فنی و مهندسی

 1. آشنایی با نحوه بودجه بندی و کنترل موثر هزینه های پروژه
 2. آشنایی با مدیریت اجرایی پروژه های EPC
 3. قواعد عمومی و روشهای برآورد هزینه در قراردادهای EPC
 4. دوره بین المللی فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 5. تشریح مسئولیت های کارفرمایان، مهندسان، مشاوران و پیمانکاران در انواع قرارداد ها
 6. سیستم انجام پروژه( project delivery systems)
 7. کارائی مهندسی ارزش(VE) در پروژه های EPC
 8. ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 9. مهندسی مجدد( RE-engineering)
 10. متره و برآورد پروژه
 11. برنامه ریزی احتیاجات مواد( MRP)
 12. سیستم کنترل جریان مواد
 13. تحقیق و توسعه(R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور
 14. مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 15. آشنایی با مبانی(JIS/RS)
 16. ARCGIS
 17. سنجش از دور
 18. استقرار سیستم EPM(سیستم جامع مدیریت پروژه)
 19. دوره claim مدیریت دعاوی پروژه
 20. آموزش پویا، ارتقا کیفیت، بقاء و استقرار آسانسور و پله برقی
 21. استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی
 22. بررسی حوادث آسانسور و تدابیر بهبود ایمنی
 23. بررسی صدمات احتمالی ناشی از شتاب ایجاد شده در اثر ضربه با آسانسور
 24. عوامل لرزش در آسانسور
 25. مدیریت لجستیک و زنجیره تامین
 26. تست های غیره مخرب (NDT)
 27. مهندسی جوش بین المللی (IWE)
 28. مدیریت پروژه(PMBOK)021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close