عناوین زیست محیطی

 1. آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد iso14001-2004
 2. ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد iso14001
 3. اصول تسویه فاضلاب های صنعتی
 4. شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 5. ارزیابی چرخه حیات
 6. ارزیابی پیامد های زیست محیطی eia
 7. مدیریت سبز
 8. آشنایی با جرائم زیست محیطی
 9. مدیریت مواد زاید جامد زیست محیطی
 10. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها
 11. مدیریت پسماند ها
 12. آشنایی با قوانین مرتبط با جرایم زیست محیطی
 13. روش های بهسازی آثار زیست محیطی بهره برداری از معادن
 14. ویژگی ها و صنعت سبز
 15. حقوق زیست محیطی براساس کنوانسیون های ملی و بین المللی
 16. آلاینده های آلی و پایدار(pops)در روغن(pcb)
 17. اصول تسویه آب در صنعت با استفاده از نرم افزار شبیه ساز
 18. اصول تسویه پسابه های صنعتی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز sa ssprov2
 19. تکنیک ها و ابزار های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک جنبه های زیست محیطی risk assessment
 20. مدیریت مواد زاید(پیشرفته) شناخت دولت سبز
 21. محیط زیست و دولت سبز
 22. محیط های زیست شهری
 23. آلودگی بیولوژیک و روش های مقابله با آن
 24. شناسایی و کنترل پسابه های صنعتی
 25. مدیریت ods وضرورت اجرای آن در صنعت
 26. کونوانسون oprc-nlc
 27. روش های مقابله با آلودگی های نفتی
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close