عناوین ایمنی و بهداشت

 1. طراحی سامانه های هوشمند کنترل ایمنی و حفاظت
 2. ایمنی کار با جرثقیل
 3. مدیریت خطر براساس مدل bow-tie
 4. مدیریت هوشمند حفاظت ایمنی در اماکن و محیط های صنعتی
 5. ایمنی شبکه های گاز رسانی در صنعت
 6. آشنایی با مواد سرطان زا در صنعت
 7. حفاظ گذاری ماشین آلات،پرس ها،بالابر ها
 8. ایمنی گاز های خطرناک
 9. روش های جمع حمل و امداد مصدومین ناشی از حوادث انفجار شیمیایی
 10. ایمنی پیشرفته آتشنشانی
 11. مدیریت ریسک
 12. تکنیک رهای ارزیابی خطر(ریسک)
 13. سیستم مدیریت بهداشت شغلی،ایمنی و محیط زیست hse-ms
 14. سیستم مدیریت hse پیمانکاران
 15. تکنیک های ارزیابی عملکرد hse
 16. مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی hse-ms
 17. ایمنی عمومی
 18. مدیریت بحران و ایمن سازی
 19. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استاندارد iso15544وiso 13702
 20. ممیزی سیستم مدیریت hse
 21. تجزیه و تحلیل حوادث و ارایه گزارشات موثر
 22. ارزیابی پیامد های زیست محیطی eia
 23. ایمنی و بهداشت محیط کار(بهداشت شغلی)
 24. عوامل زیان آور محیط کار(فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی)
 25. ایمنی در انبارها
 26. ایمنی برق(فشار ضعیف و قوی)
 27. ایمنی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار
 28. شیمی مواد قابل احتراق و شرایط ایمن در نگهداری مواد شیمیایی
 29. علت یابی حریق
 30. روش های پیشگیری از حریق(جامدات،مایعات وگاز)
 31. اطفا حریق
 32. ایمنی حمل و نقل درون کارگاهی
 33. بهداشت روانی کارکنان
 34. مهندسی فاکتور های انسانی(ارگونومی)
 35. ایمنی تاسیسات الکتریکی و اتصال زمین
 36. ایمنی گازها و جابجایی و ذخیره سازی سیلندر های گاز مایع
 37. کمک های اولیه و عملیات احیا
 38. بازآموزی دوره های ایمنی
 39. سازمان دهی و برنامه ریزی کنترل خطر
 40. آشنایی با انتخاب،استفاده و نگهداری تجهیزات حفاظت فردی
 41. آشنایی با انواع و کاربرد خاموش کننده ها nfpa
 42. ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار
 43. ایمنی جوشکاری
 44. تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد iso 7776:2000
 45. اکولوژی شهری و صنعتی
 46. ارزیابی روشنایی در محیط کار
 47. آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ohsas18001
 48. به روز آوری میزان داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد ohsas18001:2007
 49. مدیریت ریسک عمومی براساس استاندارد iso 31000
 50. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی براستاندارد های iso 13702،iso15544
 51. ایمنی آزمایشگاه و خطرات مواد شیمیایی
 52. آشنایی با انواع سیستم های اعلام و اطفا حریق
 53. مدیریت فرآیند رفتار ایمن
 54. تکنیک های ارزیابی ریسک what if و fnea و fta و hazop
 55. کاربرد سامانه های هوشمند مدیریت و کنترل ایمنی وحفاظت امداد و نجات در حوادث
 56. آشنایی با لوازم و روش های حفاظت فردی
 57. امداد و نجات در حوادث شیمیایی
 58. فرماندهی حوادث
 59. آتشنشانی
 60. ایمنی داربست و کار در ارتفاع
 61. آشنایی با برگه اظلاعات ایمنی مواد msds
 62. ایمنی کار با لیفتراک ها ووسایل بالابر
 63. نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی
 64. سیستم مدیریت اورژانس طب کار
 65. ایمنی در معادن(روباز و زیر زمینی)
 66. آشنایی با استاندارد ها و نحوه طراحی ادوات الکتریکی در مناطق مستعد انفجار ex
 67. آشنایی با وسایل حفاظت فردی
 68. مدیریت ایمنی فرآیند(pms)
 69. ایمنی در جوشکاری و برشکاری
 70. ایمنی تخصصی گازها
 71. آشنایی با فرآیند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر(hazop)
 72. فرماندهی حریق های بزرگ
 73. ایمنی در برابر پرتو ها واشعه ها
 74. اطلاعات مواد خطرناک(whms )
 75. آشنایی با سیستم های مدرن حفاظتی و ایمنی
 76. ایمنی آزمایشگاه ها
 77. پدافند غیر عامل در صنایع و سازمان ها
 78. مقاوم سازی در برابر زلزله
 79. ایمنی در پروژه های ساختمان سازی
 80. اصول رانندگی تدافعی و ایمن
 81. ایمنی و بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه
 82. آشنایی با انواع انفجارات و ایمنی در برابر آنها
 83. طناب ها و گره ها و کاربرد آنها در امداد و نجات
 84. آشنایی با بکارگیری و نگهداری انواع خاموش کننده های دستی
 85. روش های اندازه گیری آلودگی های صوتی و راه های کنترل آن ها در صنایع
 86. روش های اندازه گیری و کنترل آلودگی هوا در صنایع
 87. ایمنی مخازن و سیلندر های تحت فشار
 88. ایمنی و بهداشت آب وخاک
 89. کاربرد تخصصی تجهیزات اطفا حریق
 90. بازرسی سیلندر های تحت فشار در دوره بهره برداری
 91. روش های مبارزه با اطفا حریق مواد شیمیایی
 92. سازماندهی برنامه های کنترل خطر
 93. ایمنی کار با انواع جرثقیل های صنعتی
 94. مهندسی ایمنی و هزینه یابی حوادث
 95. ایمنی ترافیک سم شناسی صنعتی
 96. مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیستhse-ms
 97. مدیریت ایمن سازی ساختمانه ای اداری و صنعتی در برابر زلزله
 98. پدافند غیر عامل
 99. مدیریت hse در کارگاه های ساختمانی
 100. مدیریت کیفیت ایمنی در صنعت ساختمان
 101. مدیریت ریسک تخریب و گود برداری
 102. پدافند غیر عامل در صنعت ساختمان
 103. Hseq مدیریت ریسک یتن و جابجایی بار
 104. آشنایی با انواع دوربین های مدار بسته و کاربرد حفاظتی و ایمنی آنها
 105. کنترل آلودگی هوا در محیط های صنعتی
 106. روش های استاندارد اندازه گیری و ارزیابی آلودگی هوا
 107. مدیریت ایمنی و سلامت در محیط های اداری و اصول ارگونومی کار با کامپیوتر
 108. آنالیز مخاطرات فرآیند(ویژه مدیران)
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close