فرم ارزشیابی

ارزشیابی برنامه های آموزشی اختصاصی

شرکت کننده محترم ضمن تشکر از حضور شما در این برنامه آموزشی، خواهشمند است به منظور بهبود کیفی خدمات آموزشی آتی فرم زیر را تکمیل فرمایید .
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • لطفاً مشخصات تحصيلی و شغلی خود را مشخص فرماييد .

  • ارزيابي محتواي برنامه و استاد :

  • ( در صورت تمایل با ذکر نام اساتید )