مقررات و مسائل حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی - 96/5/11

آشنایی با مقررات و مسائل حقوق حاکم بر قرارداد های دولتی

96/5/11 - تهران(شرکت دانش پویان)

مدرس: جناب آقای دکتر منشدی

 محتوای کارگاه آموزشی:

مفهوم قراردادهای دولتی

انواع قراردادهای دولتی ( اداری و غیراداری)

 • تعریف قراردادهای اداری و عناصر آن
 • اقسام قراردادهای اداری

خصوصیات معاملات دولتی:

 • رعایت تشریفات معاملات دولتی

تشریفات و مقررات قبل از انعقاد قرارداد:

 • اصل حاکمیت اراده
 • الزامات قانونی طرفین قرارداد و آثار تبعات فقدان صلاحیت در انعقاد قرارداد
 • محدودیت ها و ممنوعیت های عمده درباره موضوع قرارداد
 • وجود اعتبار مصوب و تامین اعتبار
 • محل و نحوه ایفای تعهد

تشریفات حین انعقاد

 • شرایط صحت معاملات
 • صلاحیت مقام اداری و دستگاه اداری
 • اخذ تضمین(انواع تضمین های معتبر، موارد اخذتضمین، تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهد، تضمین پیش پرداخت و حسن انجام کار)
 • دوره تاخیر و جریمه
 • تعدیل، انتقال تعهدات به غیر و شرایط اجباری
 • کسورات قانونی
 • امتیازات انحصاری و حق جانشینی
 • آثار فورس ماژور(قوه قهریه)
021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close