تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - 96/5/4

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نحوه تهیه و ارائه آن  بر اساس  آخرین استانداردهای حسابداری جهت تصمیم گیری مدیران

(با تاکید بر جدیدترین استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی)

96/5/4 - تهران(شرکت دانش پویان)

مدرس: جناب آقای غریب دوست

 

 سرفصل کارگاه آموزشی

 اطلاعات مالی اساسی ( ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت جریان نقدی ، صورت سود و زیان انباشته )

 • انواع تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • تجزیه و تحلیل افقی یا مقایسه ای ( صورتهای مالی مقایسه ای – بررسی روند )

  - روند یابی ( فنون تحلیل روندها ، فنون تک متغیری و چند متغیری )، تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

 • تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی ( صورتهای مالی استاندارد ، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی )، برنامه ریزی سود و فروش از طریق تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 • تجزیه و تحلیل سود آوری،مدیریت دارایی ها،بررسی بازده سرمایه گذاری و تحلیل رشد و ریسک

  - نسبت های نقدینگی ( نسبت جاری ، نسبت آنی یا سریع ، فعالیت، سرمایه گذاری و ارزشیابی)

   نسبت های فعالیت ( گردش موجودی ، گردش حسابهای دریافتنی ، متوسط دوره وصول مطالبات ، گردش جمع دارایی ها )

  - نسبت های اهرمی ( نسبت جمع بدهی ها ، جمع دارایی ها ، نسبت دفعات پرداخت بهره )

  - دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، کاهش ارزش دارایی ها

  - نسبت های سود آوری ( نسبت سود خالص به فروش ، نسبت سود عملیاتی ، نسبت جمع خالص به متوسط دارایی ها ،  نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ،  درآمد هر سهم ، نسبت قیمت به سود ، بازده سود سهام،سود هر سهم پایه، تقلیل یافته و عادی بالقوه تقلیل دهنده، کیفیت سود، مخارج سرمایه ای برای تصمیم گیری)

  - تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

  - تاثیر و نقش تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران، بها یابی متغیر در مقابل بهایابی جذبی

  - سیستم دو پونت

  - شاخصهای عملکرد(نمونه شاخصهای عملکرد در صنایع خاص)

 • محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

  ( تفاوت در رویه ها – بر آورد ها و تخصیص های متفاوت – ارزش های تاریخی ، در نظر گرفتن وضعیت های مالی در چرخه عملیاتی )

پیش بینی توقف و ورشکستگی، پیش بینی مالی و چگونگی پیش بینی هزینه های عملیاتی و تکنیک های اساسی در آماده سازی بودجه و طبقه بندی هزینه ها

روش های آماری ارزیابی خطر و خطرسنجی(انواع خطرهای ذاتی،عملیاتی،مالی،بازار سرمایه و پیچیدگی های سازمان

 • بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی ، سیاسی وآثار متغیرهای کلان در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

بررسی مشکلات اجرایی کاربرد استانداردهای حسابداری

 • استانداردهای حسابداری
 • نحوه تهیه و ارایه صورتهای مالی( استاندارد شماره 1 )
 • صورت جریان وجوه نقد (استاندارد شماره 2)، نقدینگی و چگونگی مدیریت آن
 • گزارش عملکرد مالی ( استاندارد شماره 3 و6 )
 • افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (استاندارد شماره 12)
 • نحوه ارایه دارایی های جاری و بدهی های جاری ( استاندارد شماره 14 )
 • تسعیر ارز(استاندارد شماره 16)
 • صورتهای مالی تلفیقی (استاندارد شماره 18 و 19)
 • گزارش مالی میان دوره ای و اندازه گیری حاکم بر صورتهای مالی میان دوره ای ( استاندارد شماره 22 )
 • نحوه استفاده از استانداردهای حسابداری در گزارشگری مالی
 • اثرات تغییر در نرخ ارز، صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته، فعالیت های ساخت املاک،ترکیب های تجاری،حسابداری مشارکت های خاص،حسابداری مواد مستقیم
 • بررسی استانداردهای حسابداری بین المللی و ملی
 • پرسش و پاسخ در خصوص بکارگیری سایر استانداردهای حسابداری

 

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close