اصول مدیریت انبار و روشهای بهینه سازی فضا - 96/4/22

اصول مدیریت انبار و روشهای بهینه سازی فضا

96/4/22 - تهران(شرکت دانش پویان)

مدرس: جناب آقای مهندس قوامی

 

 

محتوای کارگاه آموزشی:

تعاریف، مفاهیم و اهداف انبارگردانی

جایگاه انبارگردانی و انواع کنترل موجودی در انبارها (جداول کنترلهای کمی و کیفی)

طبقه بندی ارزشی موجودی ها (ABC) و اصل پارتو

انواع فرمت های استاندارد در عملیات انبارگردانی با ارائه کامل فرم های موجود در فرآیند انبارگردانی

دوره های کنترل و کاهش مغایرت ها در انبار (جداول کنترل های ادواری، مستمر، دائم، غیر مترقبه)

مقایسه روش های مختلف در کنترل های کمی موجودی ها (رندم چک ها، خاص، صد در صد، حین تحویل، نقطه سفارش)

شاخصهای مدیریت برنامه ریزی مواد و کالا با تحلیل زنجیره تامین مواد (scm)

برنامه ریزی و سازمان دهی انبارگردانی

اهمیت تشکیل کمیته انبارگردانی (دلایل تشکیل، اعضا، نمودار سازمانی، ویژگی ها و شرح وظایف...)

تهیه نمودار و جداول زمان بندی انبارگردانی

اصول طراحی و تنظیم دستور العمل انبارگردانی با ارائه یک نمونه عملی

کالا شناسی، استانداردسازی اقلام و طراحی و اجرای طرح استقرارکالا، طراحی انبار، مکان یابی، ساختارهای الکترونیک و مکانیزه در قفسه بندی انبارها

دلایل حضور حساب رسان در زمان انبارگردانی با ارائه چک لیست ها و برنامه حسابرسی

اقدامات قبل، حین، بعد از انبارگردانی (تهیه مدارک، تشخیص موجودی های خاص، نحوه شمارش، مطلع سازی واحدها، صورت جلسات، شمارش موجودی های در جریان ساخت، تخلفات)

نقش و اهداف کلی در فرایند برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

تعریف فرایند عملیات کالا از نگاه کنترل موجودی ها

علل نگهداری موجودی

کنترل موجودی در قالب یک فرمول

اهداف سیستم های کنترل موجودی و برنامه ریزی انبار

فرایند انبارگردانی و نقش آن در سیستم کنترل موجودی

زنجیره های تأمین مواد

نحوه ارزیابی و تامین منابع و نقش QC در کنترل موجودی

کاربرد فناوری های نوین در کنترل موجودی و ردیابی کالا در انبار

تغییرات مصرف و تأثیرات آن بر سیستم سفارشات و کنترل موجودی

تحلیل نمودار کالا و تاثیر سیستم سفارشات در تامین به موقع موجودی ها

نقش کنترل موجودی در مدیریت کاهش هزینه ها

ایمنی انبارها و نقش مدیریت انبار در کاهش ریسک

پرسش و پاسخ

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close