آیین نگارش و مکاتبات اداری - 96/4/21

آیین نگارش و مکاتبات اداری، گزارش نویسی و خلاصه نویسی نامه های اداری

96/4/21 - تهران

مدرس دوره آموزشی: جناب آقای دکتر علن

 

 

محتوای کارگاه آموزشی:

کلیاتی در مورد نقش و اهمیت ارتباط در سازمان

ضرورت و اهمیت مکاتبات اداری در سازمان

آشنایی با مشخصات و اجرای نامه ‌ها و گزارشها

نقش اسناد و انواع آن در ارتباطات سازمانی

طبقه بندی انواع نامه‌ها و گزارشهای اداری

مراحل تهیه نامه ها و گزارشهای اداری

شرح دستورالعملهای دولتی در تهیه مکاتبات اداری

اصطلاحات خاص مکاتبات اداری و شیوه درست نویسی

رونوشت ها و گیرندگان آن

جایگزینی واژه های فارسی و شیوه بکار گیری آنها با رعایت نکات فنی نگارش

شیوه نگارش متن فارسی (آیین نگارش)

نشانه گذاری در متن

ویژگیهای نامه و گزارش خوب و مطلوب

ساده نویسی و پرهیز از عبارت پردازی

توضیحاتی در مورد فرم کلی گزارش (قسمت‌های اصلی یک گزارش جامع و کتبی)

 

توضیحاتی در مورد روشهای جمع آوری اطلاعات

 

توضیحاتی در مورد روشهای استفاده از منابع و مأخذ در گزارش نویسی

 

نکات لازم و قابل توجه در گزارش نویسی

 

آشنایی با ضرورت و اهمیت خلاصه سازی مکاتبات اداری

 

آشنایی با فواید و اهداف خلاصه سازی

 

آشنایی با عوامل موثر در تهیه خلاصه

 

آشنایی با انواع روش‌های تلخیص

 

آشنایی با مراحل تلخیص و روان نویسی

 

آشنایی با اصول خلاصه سازی در مکاتبات اداری

 

آشنایی با روشهای تنظیم خلاصه

 

آشنایی با مراحل نگارش خلاصه مکاتبات

 

آشنایی با اشکال مختلف ارایه و تنظیم خلاصه

 

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close