تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی - 96/4/14

نکات مهم و کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و چگونگی استفاده از حداکثر بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی

96/4/14 - تهران

مدرس دوره آموزشی: جناب آقای حسن سیرانی

 

محتوای کارگاه آموزشی:

*آشنایی با برخی از قوانین مالیاتی در خصوص مالیاتهای تکلیفی، بیمه و معافیت های مالیاتی( باتوجه به

آخرین اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم)

 * کلیاتی در خصوص انواع مالیات ها ( قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده )

* آشنایی با مبانی و منابع مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم

 * آئین نامه تحریر دفاتر

* تشریح تخلفات در نگاهداری و تحریر دفاتر قانونی که موجب رد دفاتر و تشخیص علی الرأس می شود

* نحوه تشخیص مالیات شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و علل تشخیص علی الراس

*نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات(املاک، حقوق، مشاغل، اشخاص حقوقی و ... )

* نحوه استفاده از معافیتهای قانونی بر حسب مورد

* تشریح موارد مربوط به مالیات های تکلیفی و لزوم تطبیق پرونده های مالیات تکلیفی و عملکرد شرکت

* تشریح مواردی که مشمول مالیات به نرخ خاص می باشند

* تشریح شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و شرح دادرسی مالیاتی

* هزینه های قابل قبول و استهلاکات

* تشریح چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالیاتی در مراجع حل اختلاف و اختیارات آنها در مراحل مختلف

* تشریح نکات قابل توجه بر حسب بندهای مختلف اظهارنامه و صورتهای مالی :

1 – تکمیل جدول سودو زیان :

 Ÿآشنایی مختصر با استاندارد سود و زیان

  Ÿنحوه تهیه صورت سود و زیان

 Ÿنحوه تکمیل جدول مربوط به سود وزیان

2 – تکمیل جدول ترازنامه  :

Ÿ آشنایی مختصر با استانداردهای حسابداری مربوط به سرفصلهای ترازنامه ( پیش پرداختها ، بدهکاران ، موجودیها داراییهای

 ثابت ، سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت ، حسابهای در یافتنی و پرداختنی ، تسهیلات مالی ، ذخایر و ... )

Ÿ نحوه تکمیل جداول مختلف مربوط به ترازنامه

3 – تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده :

 Ÿ  آشنایی با استانداردهای حسابداری محاسبه بهای تمام شده کالاهای فروش رفته

  Ÿ  نحوه تهیه فرم های مورد نیاز ممیزین دارایی در اثبات بهای تمام شده

* شرح سایر فرم های تکمیلی و مقررات مختلف در تهیه اظهار نامه مالیاتی

* لزوم تعدیل هزینه ها و استهلاکات در جهت انطباق با قانون

Ÿ   اختیارات اعضاء جامعه حسابداران رسمی در ارتباط آنها با سازمان امور مالیاتی کشور

Ÿ   چگونگی استفاده از حسابداران رسمی جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی

 * تکمیل عملی یک نمونه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی بر اساس اطلاعات واقعی و جامع یک واحد اقتصادی با راهنمایی سخنران  

 *  مالیات شرکتهای پیمانکاری، بررسی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشریح برخی از مفاد مهم

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close