چگونگی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش(ROI) - 96/3/30

چگونگی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش (ROI) با تاکید بر تکنیکهای ارزشیابی و اثر بخشی دوره

 3 خرداد 1396 تهران (8:30 الی 16)

مدرس دوره آموزشی: جناب آقای دکتر هومن دوستی

 

محتوای دوره آموزشی:

مفهوم ارزیابی و سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی

مدل‌های مختلف ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی:

-مدل ادیورنه                             -مدلCipo

-مدل TVS                                 -مدل سالیوان

-مدل فیلیپس                              -مدل پاتریک   

-سایر مدل‌ها                              -مروری بر مدل انتقالی هالتون  

فرم‌های ارزیابی و سنجش اثربخشی

نحوه تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی داده‌ها)

شیوه‌های استخراج ضرایب وزنی با استفاده از مدل‌های نوین ریاضی

نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرآیند اثربخشی آموزش

معرفی نرم افزار اثربخشی و کار با آن

تعریف مفاهیم (سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه در آموزش و ویژگی‌های آن...)

اهداف استفاده از ROI در آموزش

اقدامات اولیه جهت محاسبه ROI در آموزش

فرآیند محاسبه ROI در آموزش و مفهوم بازگشت سرمایه

الگوهای اساسی در قیمت گذاری دوره‌های آموزشی

محاسبه هزینه‌های آموزش و منافع آموزش

نقطه سر به سر در آموزش و مشکلات محاسبه ROIدر آموزش

اقدامات اولیه جهت محاسبه ROI در آموزش

فرآیند محاسبه ROI در آموزش و مفهوم بازگشت سرمایه

الگوهای اساسی در قیمت گذاری دوره‌های آموزشی

محاسبه هزینه‌های آموزش و منافع آموزش

نقطه سر به سر در آموزش و مشکلات محاسبه ROIدر آموزش

آموزش و بهسازی منابع انسانی، فرآیند ارزشیابی آموزشی و تکنیکها و مفهوم ارزشیابی

ارزشیابی هدف دار و هدف آزاد، پاسخگویی و ارزشیابی سیستمی

ستاده های مورد استفاده در ارزشیابی آموزشی

مفهوم شناسی و الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

برنامه‌ریزی آموزش و بهسازی منابع انسانی(تجزیه و تحلیل نیازها و شرایط)

برنامه ریزی آموزش و بهسازی منابع انسانی (هدف گذاری دوره‌های آموزشی)

تدوین دوره‌های آموزشی

نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021 - 76702788
021 - 76702789
021 - 76702796
021 - 76702659
021 - 76702689
info@dpba.ir
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام ، بین خیابان سراج و اتوبان باقری ، پلاک 310 ، ط سوم
کد پستی 1685693411
Close